Aile Hukuku Avukatı Ankara

Aile; karı, koca ve çocuklardan meydana gelen topluluktur. Daha geniş açıklamak gerekirse aile, evin reisi sayılan kişinin otoritesi altında aynı ikamette yaşayan kişilerdir.

Aile hukuku ise medeni hukukun kişilerin aile çevresindeki ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır.

Kanun koyucu aileyi toplumun temeli olarak kabul etmiştir. Aile, kanunlarımıza göre aile evlenme ile oluşmaktadır. Evlenme ile kişilerin hukuksal statüleri değişmektedir. Bununla beraber eşlere tanınan hakların yanında bazı yeni yükümlülükler de getirmektedir. Evlilik birliğinin kurulmasındaki asıl amaç evliliğin yaşam sonuna kadar devam ettirilmesidir. Ancak evlilik akdinin eşlere getirdiği birtakım yükümlülükler tam anlamıyla yerine getirilememektedir. Bu nedenle de evliliğin bir sonucu olarak öngörülen boşanma Türk Medeni Kanunu’nda ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Aile Hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar Aile Mahkemelerinde görülmektedir. Aile Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri Aile Mahkemesi sıfatıyla davaları yürütmektedir.

Aile Hukukunu ilgilendiren Korunlar Nelerdir?

Aile Hukukunu ilgilendiren konular Türk Medeni Kanunu’nda şu şekilde sıralanıştır;

 • Nişanlanma
 • Evlenme Ehliyeti ve Engelleri
 • Evlenme izni
 • Evliliğin Butlanı
 • Boşanma
 • Boşanan kadının kişisel durumu
 • Boşanmada tazminat ve nafaka
 • Maddi ve manevi tazminat
 • Yoksulluk nafakası
 • Mal rejiminin tasfiyesi
 • Çocuklar bakımından ana ve babanın hakları
 • Aile konutu
 • Eşler Arasındaki Mal Rejimi
 • Yasal mal rejimi
 • Mal rejimi sözleşmesi Olağanüstü mal rejimi
 • Edinilmiş Mallara Katılma
 • Mal Ayrılığı, Paylaşmalı Mal Ayrılığı
 • Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye
 • Mal Ortaklığı
 • Hısımlık
 • Soybağının Kurulması
 • Kocanın Babalığı
 • Soybağının reddi
 • Tanıma ve Babalık Hükmü
 • Evlat Edinme
 • Velayet, Velayetin Kaldırılması veya Değiştirilmesi
 • Çocuk Malları
 • Nafaka Yükümlülüğü
 • Ev Düzeni
 • Aile Malları
 • Vesayet, Kayyımlık ve Yasal Danışmanlık, Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması gibi konular Medeni Hukukun Aile hukukunu ilgilendiren konularındandır.