Anne ve babanın mirasının reddi halinde büyükanne ve büyükbabanın mirasından pay alınabilir mi? ; Miras Hukuku’nda birçok düzenleme yapılmıştır; ayrıntılar, değerlendirilmesi gereken birçok unsur miras davalarını bu alanda uzmanlaşmış bir avukat ile açmayı çok daha faydalı kılar. Mirası kabul etme zorunluluğu yoktur; bu nedenle kişiler anne ve babalarının mirasını reddedebilirler. Bunun çeşitli nedenleri olabilir.

Miras Nedir? Miras Nasıl Reddedilir?

Miras; bir kimsenin ölümü ile birlikte mirasın kanunu mirasçılarına, atanmış mirasçılarına veya vasiyetname ile yararına vasiyet edilenlere geçirilecek olan terekedir.

Miras Türk Medeni Kanunu’na göre mirasçılarına bir kül halinde intikal eder. Eğer terekenin kendisine geçmesini istemiyorlarsa mirasçılar 3 ay içinde mirası ret davası açmalıdırlar.

Mirası reddetme durumu çoğu kez mirasçıların ölen kişinin borçlarını üstlerine almak istememeleri nedeniyle gerçekleşir. Bu koşullarda en çok tartışılan ve sorun yaratan konular arasında anne babanın mirası reddedildiğinde üst soylarından miras alınması bulunur.

Murisin Anne ve Babası Hayatta ise Mirası Reddedenlere Miras Kalır mı?

Anne ve babanın mirasının reddi halinde büyükanne ve büyükbabanın mirasından pay alınabilir mi? ; kişilerin anne ve babalarından kalan mirası reddetmeleri durumunda şu durumlar öz önüne alınır:

  • Miras bırakanın ölümüyle beraber miras açılır. Terekenin ölüm anındaki durumuna göre değerlendirmeler yapılır ( Miras bırakan tarafından yapılan paylaştırmalar, kazanımlar )
  • Miras bırakan kişinin ölümü anında mirasçı sağ olmalıdır; miras açıldığı anda sağ iken sonradan mirasçı ölürse tereke onun alt soyuna kalır
  • Alt soy ile hukukta miras bırakanın birinci derece mirasçıları kast edilir.
  • Miras bırakandan daha önce ölmüş olan çocukların yerine miras hakkı her derecede halefiyet ile kendi alt soylarına kalır

Kanundaki bu düzenlemeler mirasın doğrudan doğruya soy bağı ile ilgili olduğunu açıkça gösterir.

Anne Babanın Mirası Reddedilirse Büyükanne ve Büyükbabanın Mirası Alınabilir mi?

Anne babanın mirası reddedilirse büyükanne ve büyükbabanın mirası alınabilir mi? ; anne ve babanın mirasının reddedilmesi halinde büyükanne ve büyükbabanın mirası alınabilir.

Miras reddedildiğinde mirası reddeden kişilerin mirası reddedilen kişilerin tereke bağı ortadan kaldırılır. Bu durum ise soybağı üzerinde etkili değildir. Büyükbaba ve büyükanne ile olan soybağı devam ettiği için annesinin ve babasının mirasını reddetse bile onların üst soyu ile tereke bağlantısı kesilmez.

Anne ve Babanın Mirası Reddedildiğinde Dede ve Nineden Nasıl Miras Alınır?

Anne ve babanın mirasının reddi halinde büyükanne ve büyükbabanın mirasından pay alınabilir mi? ; mirası reddeden kişi büyükanne ve büyükbabanın mirasından pay alabilir.

Miras Hukukuna göre mirası reddetme durumu yalnızca mirasçının mirası reddedilen kişi/kişilerin terekesiyle olan bağını etkiler. Dede ve nine ile soybağı devam eder. Bu durumda mirasçı olmak için öncelikle sağ olmak gerekir. Anne ve babanın mirasının reddedilmesi onların hayatta olmadığını gösterdiği için dede ve ninenin mirasçısı olamazlar.

Dede ve ninenin mirası anne-baba kanalıyla değil direkt mirası reddeden çocuklarına geçer. Hukuken tanımlanan bu soybağı ve miras hususları torunlara anne ve babalarının mirasını reddetseler bile dede-ninelerinin mirasından pay alma hakkı tanır.

Çocuklar anne ve babalarının miraslarını reddetmesi, büyükbaba ve büyükannelerinin terekelerine ortak olmalarına engel olmaz. Üst soyun mirası reddedilmişse bile eğer büyükbaba ve büyükannenin mirası da reddedilmek isteniyorsa bunun ayrıca yapılması gerekir.

Miras davaları en uzun süren dava türleri arasındadır; bu nedenle mutlaka miras hukuku avukatından dava ve danışmanlık hizmeti almanızı öneriyoruz.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz