Eşlere ait şirketlerin mal rejimi tasfiyesindeki hukuki durumu edinilmiş mallara katılma rejimi kapsamına girer. Bunun için öncelikli kriter şirket hisselerinin 01.01.2002 tarihinden sonra edinilmiş olmasıdır. Boşanma nedeniyle mal bölüşümüne konu olan şirket hisselerinin hangi türde şirkete ait olmasının ise bir önemi yoktur.

Boşanmada Şirket Hisseleri Nasıl Paylaşılır?

Boşanmada şirket hisseleri edinilmiş mal kapsamında tutularak bölüşülebilir. Eşlere ait şirketlerin mal rejimi tasfiyesi için şu unsurlar dikkate alınır:

  • Şirket hisselerinin gerçek piyasa değeri belirlenir
  • Şirket hissesi anonim şirket, limited şirket, komandit şirket vb. olması paylaşımda bir önem taşımaz
  • 01.2002 tarihinden sonra elde edilen gelir ve kar bölüşüme dahil edilir
  • Şirket hisseleri söz konusu tarihten önce alındıysa paylaşıma konu edilmez; konu edilen miktar şirket hisseleri nedeniyle elde edilen gelirdir

01.01.2002 tarihinden sonra eşlere ait şirketlerin mal rejimi tasfiyesindeki hukuki durumu şirket hisseleri kapsamında bu şekilde paylaşılır. Eşin gelir ve kar üzerindeki katılma alacağı verilir.

Söz konusu şartlar şirketin eşlerden birinin kişisel malı olduğu varsayıldığında geçerlidir. Örneğin 2003 yılında evlenen ancak 1998 yılında şirket hisselerinin sahibi olan eş o tarihte mal ayrılığı rejimi bulunduğundan hisselerini eşi ile bölüşmez. Katılma alacağını verir.

Eşlerin Şirket Ortaklığı Durumunda Ne Olur?

Boşanmada eşlerin şirket ortaklığı durumu eşlerin şirkete birlikte ortak olması halinde nasıl paylaşım yapılacağını gösterir. Şirket hisselerine eş ortaksa boşandıktan sonra ne gibi değişiklikleri olur?

Bu durum iki şekilde incelenebilir:

  1. Eşlerin boşanması şirket durumunda bir değişiklik yaratmaz
  2. Şirket hisselerinde değişiklik olabilir

Şirket hisseleri Medeni Kanun tarafından mal paylaşımı konusuna dahil edilmiştir. Şirket hisseleri edinilmiş mal türündeyse hisse sahibi olan eşin hisselerinin değerleri tasfiye tarihindeki değeri ile belirlenir.

Belirttiğimiz gibi eğer hisse senetleri edinilmiş mal değil kişisel mal ise sadece dağıtılmamış olan kar payları eşe boşanma sonrası verilecektir.

Boşanmada Şirket Karı Tüketildiyse Ne Olur?

Eşlerin boşanması halinde eşe verilecek olan kar payı eğer tüketildiyse medeni hukuk tarafından bu durum bölüşülecek bir mal varlığı yok olarak değerlendirilir. Hukuken böyle bir durumda tasfiyeye tabi bir malvarlığı yoktur.

Eşlerden biri sermaye bakımından hissesinin bulunduğu şirkete katkıda bulunmuş olabilir. Eğer böyle bir durum söz konusu ise şirketin ortaklarına dağıtılan ödemeler değerlendirilmeye alınır. Sermaye katkısı edinilmiş mal kapsamı dahiline girer.

Hukuken dikkate alınan bir başka durum da eşin koyduğu sermaye ile şirketin malvarlığını arttırmış olmasıdır. Burada şirketin değer artışının eşi koyduğu sermaye ile bağlantısı açıkça gösterilmelidir. Bağlantı ispatlandığı takdirde değer artışı da mal varlığı bölüşümüne dahil edilir.

Boşanmada Aile Şirketleri Durumu Ne Olur?

Eşlere ait şirketlerin mal rejimi tasfiyesindeki hukuki durumu kapsamında aile şirketleri hakkında da avukatlarımız çok sayıda davaya bakıyorlar ve danışmanlık hizmeti veriyorlar. Aile şirketleri çoğunlukla mirasın dağılmasını önlemek için kurulurlar. Aile şirketi hukuken aile geçimini sağlayan kişi tarafından yönetilir.

Bir şirket aile şirketi statüsündeyse tüm çalışanlar aile bireyi olmak zorunda değildir. Şirket yönetiminin büyük çoğunluğunun aile bireyleri olması yeterli görülür. Aile şirketleri bu nedenle kişisel mal kapsamına girer. Aile şirket hisseleri kişi tarafından doğuştan hak olarak kazanılır. O ailenin bireyi olmak aile şirketinde hisse sahibi olmayı sağlar.

Boşanma davaları tamamlanmadan mal tasfiyesi yapılmaz. Bu davalar karışıktır ve zorludur. Süreci uzman, deneyimli ve bu alanda geniş bilgi sahibi olan avukatlarımızla yürütmek istiyorsanız bize ulaşabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz