İhtarnamenin ne olduğunu daha iyi anlamak için öncelikle kelimenin kökenini incelemek gerekir. İhtarname; ihtar ve name kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. İhtar; uyarı, ikaz, dikkat çekme anlamına gelirken, name de; mektup, yazı anlamına gelmektedir. Dolasıyla ihtarname kelimesi; yazılı uyarı anlamına geliyor.

İhtarname; yapılan sözleşmeden doğan her türlü hukuki hak ve ödevleri karşı tarafa bildirmek için gönderilen yazılı uyarı belgeleridir. İhtarname genellikle ticari sözleşmelerden doğan borç ve alacaklardan dolayı çekilmektedir. İhtarnameyi kişi kendisi çekebileceği gibi avukatı aracılığıyla da gönderebilir.

İhtarname Nasıl Yazılır?

İhtarname dediğimiz gibi kişinin adına olabildiği gibi avukatı vasıtasıyla da çekilebilir. İhtarname mutlaka noter kanalıyla çekilmelidir. İhtarnamenin bazı usul kriterleri vardır. Doğru bir İhtarname göndermek için bu kriterlere uymak gerekmektedir. İhtarnamede bulunması gerekenler;

 • İhtarı çeken kişinin adı ve soyadı
 • İhtar çeken kişinin T.C. kimlik numarası
 • Varsa vekilin yani avukatın adı ve soyadı
 • İhtar çekilenin adı ve soyadı (karşı taraf)
 • İhtar çekilenin açık adresi
 • İhtarın konusu
 • İhtar ile ilgili açıklamalar
 • İhtar edenin veya vekilinin adı soyadı ve imzası (sayfa sonunda)

İhtarname Neden Çekilir, İhtarname Çekmenin Faydası Nedir?

Özellikle ticari sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin tebliğ edilmesi için ihtar çekme işlemi çokça kullanılmaktadır. Çalışanlar ile işveren aracında işten ayrılma veya göreve son verme sürecinde ortaya çıkan kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesi için çalışan tarafından işverene İhtarname çekilebilir.

Sendikal güvencesi bulunmayan ve avukat tutacak kadar ekonomik gücü bulunmayan çalışanlar İhtarname ile dava yoluna gerek kalmazsınız alacaklarını tahsil etme yoluna gidebilirler. Burada İhtarname çekmenin dava yoluna gerek kalmayacağı anlamına gelmemesi gerektiğini dipnot olarak düşmek gerekir. Çalışanın İhtarname çekmesi; hukuki hak ve ödevlerini bildiği ve eğer alması gereken tazminatın kendisine ödenmemesi halinde hukuki yollara başvuracağı konusunda işvereni ikaz etmesi demektir.

Dava süreçleri temyiz aşamaları da göz önüne alındığından yıllarca sürebilmektedir. Bu kadar uzun sürse de İş Mahkemelerinin verdiği kararların istatistiklerine bakıldığında genelinin çalışan lehine sonuçlandığı görülmektedir. Davayı kaybederek gerek dava masrafları gerekse avukatlık ücreti yönünden zarara uğramayı göze almak istemeyen işveren çekilen İhtarnameye olumlu yanıt verebilmektedir.

İhtarname Ücreti Ne kadardır?

İhtarnameyi kriterlere uygun olarak yazıp kendiniz de noterden ihtar edilene gönderebileceğiniz gibi avukat vasıtasıyla da gönderebilirsiniz. 2020 yılı için Noter İhtarname Ücretleri 155,00 ₺’den başlayıp 1.000,00 ₺’ye kadar türüne göre çeşitlilik göstermektedir. Net ücreti en yakın noterden öğrenmek mümkündür.

İhtarname Örneği

Noterden İhtarname çekerken açıklama kısmına konunun detaylarını yazmalı ve altına imza alanı oluşturmalı, sonrasında da notere hitaben talep metni yazılmalıdır.

Açıklama Örneği: “Sayın …………..; sizin de bildiğiniz üzere tarafınızla muhasebe/ mali müşavirlik hizmetlerinin yürütülmesi için ……. tarihli sözleşme imzalanmış idi.

Yapılan sözleşmeye göre, tarafıma her ay net………..-TL aylık muhasebe ücreti ödenmesi gerekmekte idi. Ancak …………….. tarihinden itibaren hiçbir şekilde ücretim ödenmemiştir.

Bu durum karşısında tarafınızla defalarca görüşülüp ödemelerinizi yapmanız gerektiği belirtilmesine rağmen, hiçbir sonuç alınamamıştır.

İş bu nedenlerle; ödemekle yükümlü olduğunuz aylık ……-TL’den, ……… aydır ödemediğiniz toplam ……….-TL’yi de iş bu ihtarın tebliğinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde tarafıma ödemeniz; aksi takdirde ödeme tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte hakkınızda icra takibi yapılacağı, mahkemeye müracaat edileceği, icra ve mahkeme harçları, masraf ve ücret-i vekalet ile sair masrafların tarafınıza yükletileceği, gerekirse sözleşmenin feshi yoluna gidilip defter ve belgelerinizin de tarafınıza iade edileceği hususu önemle ihtar olunur.”

Notere Hitap Örneği: “SAYIN NOTER; Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafıma verilmesini saygı ile talep ederim.”

Örnek dilekçesi BURADAN indirebilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

 1. İhtarname nedir?

Yapılan sözleşmeden doğan her türlü hukuki hak ve ödevleri karşı tarafa bildirmek için gönderilen yazılı uyarı belgeleridir

 1. İhtarnameyi kim çekebilir?

İhtarname gerek kişi tarafından gerekse kişinin vekili (avukatı) tarafından çekilebilir.

 1. İhtarnameyi noterden çekmek zorunda mıyım?

Hayır, illa noterden yapmak zorunda değilsiniz. PTT’den iadeli taahhütlü olarak ilgiliye göndermek de mümkündür fakat bu durumda karşı tarafın gelen zarfın boş olduğunu iddia etmesi ihtarnameyi geçersiz kılabilir. İhtarname bir çeşit hukuki başvuru yoludur. Bu nedenle noter onaylı olarak yapılması daha faydalı olacaktır.

 1. İhtarname çekmek ücretli midir?

Evet, ihtarname noter aracılığı ile yapılır. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünce açıklanan ve her yıl Resmi Gazete’de yayınlanarak uygulamaya giren tarifeye bağlı olarak ücretlendirilmektedir. 2020 yılı için Noter İhtarname Ücretleri 155,00 ₺’den başlayıp 1.000,00 ₺’ye kadar türüne göre çeşitlilik göstermektedir.

 1. İhtarname çekmek faydalı mıdır?

Evet, ihtarname de bur hukuki yoldur. Bu yolla alacaklı borçludan yükümlülüklerini yerine getirmeyi aksi halde dava yoluna başvuracağını bildirir. Borçlu hukuki yola başvurulması halinde dava sonunda ödemek zorunda kalacağı dava giderleri ve avukatlık ücreti nedeniyle ihtarnameye olumlu dönüş yapabilmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz