İşveren ve işçi arasındaki sözleşmenin işveren tarafından haksız biçimde feshedilmesi veya işçinin hukuken haklı bir nedenle işten ayrılması işçinin alacakları için dava açabilmesine olanak sağlar. İşçi hem mahkeme kararı ile hem de ilamsız icra kanalıyla işverenden alamadığı alacaklarını tahsil edebilir. Peki, işçi alacaklarının icra takibi ile tahsili nasıl olur?

İşçi Alacaklarının İcra Takibi Yolları Nelerdir?

İşçi alacaklarının icra takibi ile tahsili için hukuken iki yol vardır. Bunlardan biri ilamlı icra takibidir diğeri ise ilamsız icra takibidir. İşçiler farklı türde alacakları için icra takibi yoluna başvurabilirler. Örneğin iş mahkemesinde verilen kararla sonuçlandırılan ihbar tazminatı, kıdem tazminatı, ücret alacağı için ilamlı icra takibi yapılabilir ve dava açılabilir.

Direkt olarak sözleşmeden kaynaklanan işçi alacakları da mevcuttur. İşveren sözleşme gereğini yerine getirmemiş ve işçinin parasını ödememişse ilamsız icra takibi yolu işçilere açıktır.

İlamlı İcra Takibi ile İşçi Alacaklarını Tahsil Etmek

İşçi alacaklarının icra takibi tahsili nasıl olur? ; işçiler alacakları için ilamlı icra takibi yaptırabilirler.

İşçilerin ilamlı icra takibi işlemleri şunlardır:

  • İşçi alacakları için işveren aleyhine  dava açarak yargılama sonunda bir karar alınmalıdır
  • İş mahkemesine uyuşmazlık için başvuru yapılmadan önce  arabulucuk yoluna gidilmelidir
  • Arabulucu ile anlaşma sağlanamazsa iş mahkemesine dava açılabilir
  • Mahkeme alacak ile ilgili bir karar alır; işçiler karar kesinleşmese bile icra müdürlüğüne giderek ilamlı icra takibi başlatabilirler
  • İşveren karara itiraz edebilir; iş mahkemesi kararı kesinleşinceye kadar tehiri icra kararı aldırmayı tercih edebilir. Bunun için bir miktar ödeme yapması gerekir

İlamlı icra takiplerinde herhangi bir icra müdürlüğü takibi başlatabilme yetkisine sahiptir.

İlamlı icra takibinde işverenin 7 gün içinde işçinin alacağını ödeme talimatı verilir. Ödeme emrine itiraz edilmemesi veya mahkeme kararının kesinleşmesi ile eğer işveren tehiri icra kararı aldırtmadıysa icra kaldığı yerden devam eder.

İşveren İcraya Tabi Borcunu Ödemezse Ne Olur?

İşçinin icra takibiyle alacağını tahsili ödeme emrine rağmen gerçekleşmezse alacağa karşılık işverenin mal varlığının bir kısmına haciz gelir. Haciz gelen kısım işçinin alacağını karşılayacak miktardadır. Haciz edilen mallar satılır ve işçiye alacağı ödenir. Ödemeyi icra müdürlüğü yapar.

İlamsız İcra Takibi ile İşçi Alacağını Tahsil Etme

İşçi alacaklarının icra takibi ile tahsili nasıl yapılır? ; işçiler alacaklarını ilamsız icra takibi ile de gerçekleştirebilirler. İlamsız icra takibi yapılabilmesi için işçi ve işveren arasında bir sözleşme olmalıdır. İmzalanmış resmi bir evrak, işverenin borcunu gösteren bir senet vb. olduğu takdirde işçiler ilamsız icra takibi yoluna gidebilirler.

İcra dosya takibinin yapılması için bu resmi evrak gereklidir; bu hukuki yöntemde temel unsurdur. İcra takip dosyası işverenin bulunduğu yerleşim yerindeki İcra Müdürlüğü’ne verilir. Borç belgeleniyorsa mahkeme kararına gerek olmadan, ilamsız icra takibi başlatılır.

Ödeme emri ilamlı icra takibinde olduğu gibi 7 gün süreyi kapsar. İşveren borcu ödeyebilir ya da itiraz edebilir. İşveren eğer borca itiraz ediyorsa 1 yıl içinde itirazın iptali davası açabilmek için zorunlu arabuluculuk uygulamasını talep etmelidir.

İşveren arabuluculuk yoluyla anlaşma sağlayamazsa İş Mahkemesi’ne başvurur. Dava açarak takibin kaldırılmasını isteyebilir. Bu açıdan ilamlı icra takibi başlatmak işçinin daha fazla avantajlı olmasını sağlar çünkü süreç ilamsız icra takibinde uzayabilir.

Avukat ile İşçi Alacakları İcra Takibi

İşçi alacakları için icra takibini bir avukat ile başlatmanız sizin lehinizedir. Deneyimli bir avukat bu alandaki işlemleri sizin adınıza etkili ve hızlı biçimde gerçekleştirir. Özellikle ilamlı icra takiplerinde bir avukat desteği almanız hak kaybına uğrama riskinizi çok büyük oranda düşürür. Hukuk büromuzla iletişime geçebilir danışmanlık ve dava hizmetleri alabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz