Tazminat Avukatı Ankara

Tazminat bir kişinin haksız eylemi sonucu meydana gelen maddi ve manevi zararının giderilmesini ifade etmektedir.

Bahsi geçen zarar türleri şu şekilde sıralanabilir:

 1. Maddi zarar
 2. Manevi zarar,
 3. Mala dair zararlar
 4. Kişilere dair zararlar
 5. Doğrudan zarar
 6. Dolaylı zarar (bağlantılı zarar)
 7. Doğrudan etkilenenin zararı
 8. Dolayısıyla etkilenenin zararı (Yansıma zarar)
 9. Gerçekleşmiş zarar
 10. Gerçekleşecek zarar
 11. Olumlu zarar
 12. Olumsuz zarar
 13. Somut zarar
 14. Soyut zarar

Tazminat hukuku, özel hukuk alanını ilgilendirmektedir. Günümüzde maddi ve manevi tazminat davaları; iş kazaları, boşanma, doktor hataları, sözleşmeden kaynaklanan davalar, trafik kazası gibi hukuki ihtilaflarda karşımıza çıkmaktadır. Bu tür davalarda kusur oranları büyük önem arz etmektedir. Zarar miktarının da ayrıntılı bir şekilde açığa kavuşturulması gerekmektedir. Örneğin ölümlü trafik kazalarında ölenin yaşı, çocuk sayısı, geliri, varsa kusur oranı gibi kriterler tazminat hesaplamasında değerlendirilmektedir. Bu nedenle hak kayıplarının yaşanmaması açısından sürecin titizlikle yürütülmesi gerekmektedir. Tazminat Hukukuna ilişkin her türlü hukuki desteği hukuk büromuzdan alabilirsiniz.