Ecrimisil davası ile tazminat alabilirsiniz. Haksız yere bir malı kullanan kişiler için açılan bir dava türüdür. Haksız işgal tazminatı olarak da hukukta adı geçen Ecrimisil, geriye dönük olarak hesaplanır. Taşınmazın işgalden önceki durumuyla elde edilebilecek muhtemel gelir üzerinden hesaplamalar yapılır.

Ecrimisil Nedir?

Ecrimisil kısaca haksız işgal tazminatıdır. Ecrimisil davasında hak sahibinin malını, taşınmazını kötü niyetli ve onun izni olmadan, haksız biçimde kullanan kişilerden haksız işgal tazminatı talep edilir. İyi niyetli olmamak ve haksız yere davacı kişinin izni dışında malı kullanmak bu davalarda temel unsur olarak değerlendirilir. Haksız işgal edilen mal idareye de ait olabilir. Malı kullanan kişi ecrimisil borçlusu olarak da adlandırılır.

Ecrimisil Davası Açmak için Şartlar Nelerdir?

Ecrimisil davası açmak için gerekli şartlar aşağıda maddeler halinde sunulmuştur:

  • Davalı olan kişi taşınmazı davacının rızası olmadan kullanmış olmalıdır
  • Davalı bu malı kötü niyetle kullanmış olmalıdır

Ecrimisil tazminatı nasıl alınır? ; malı haksız ve kötü niyetli olarak kullanan kişiye tazminat alma amacıyla dava açılır. Dava açmadan önce ise bir ihtarname çekilmelidir ve davalıya durum bildirilmelidir. İhtarname zorunluluğu olmayan durumlar da vardır; örneğin akrabalar arasındaki ecrimisil davalarında ihtarname çekilmese de olur.

Ecrimisil Davasını Açmak için Nereye Başvurulmalı?

Ecrimisil tazminatı davası taşınmazın bulunduğu yer mahkemesine dilekçe verme ile alır. Hukuk büromuzda profesyonel ve deneyimli, konuya hakim avukatlarımız tarafından dilekçe yazılır. Sürecin bu alanda uzman bir avukat ile sürdürülmesi istediğinizi almanızı kolaylaştırır ve dava sürelerini kısaltır. Dilekçe yazımı bu dava için önemli aşamalardan biridir.

Ecremisil Bedeli için Taşınmazın Değeri Neye Göre Belirlenir?

Ecremisil bedeli belirlenirken taşınmazın değeri tespit edilir. Ecremisil bedeli belirlenirken şu kriterler ve özellikler değerlendirilir:

  • Taşınmazın işgalden önceki haliyle hak sahibin elde edebileceği olası gelir miktarı
  • Taşınmaz ile aynı mahallede ve yerde bulunan diğer taşınmazların kira bedelleri, ecrimisilleri emsal olarak dikkate alınabilir
  • Taşınmazın yüzölçümü
  • Taşınmazın imar durumu
  • Alt yapı hizmetlerinden faydalanıp faydalanmadığı
  • Taşınmazın niteliği
  • Tarım arazilerinde olup olmadığı ( Verimi)
  • Taşınmazın değerini etkileyecek tüm unsurlar

Tüm bu unsurlar hesaplamalara katılır ve davacı kişi geriye dönük olarak 5 yıllık bir tazminat bedeli talep edebilir. Dava açılmadan önce ihtarname çekmeyi ihmal etmemek gerekir; muhatap kişiye malınızı kullanmasına razı olmadığınızı, durumu kabul etmediğinizi ve haksız işgal nedeniyle kendisine ecrimisil davası açacağınızı bildirmelisiniz.  Bu duruma intifadan men şartı denir.

İhtar koşulu aranmayan durumlar da vardır. Bunlar kiraya verilip kira getiren bir yer ya da bağ bahçe olması ihtarname şartını ortadan kaldırır.

Ecrimisil Davası için Deliller

Ecrimisil tazminatı için eğer davalı söz konusu davayı reddederse bu koşullar altında davayı açan kişi haksız işgali ispatlamak zorundadır. Davayı açan kişi mutlaka taşınmazın davalı tarafından işgal edildiğini kanıtlamalıdır. Davalı eğer taşınmazı kısmen işgal ediyorsa ne kadarının işgal edildiği de gösterilmelidir. Aynı zamanda işgal süresi de belirtilmelidir.

Ecrimisil Çeşitleri Nelerdir?

Ecrimisil için işgal çeşitleri vardır. İşgal çeşitleri arasında izinsiz kullanım, izinsiz inşaat yapmak, kamu hizmetinde kullanmak için kiralanmış ya da tahsisli bir binanın bir kısmını işgal etmek ve kira süresi sona erdiği halde sözleşme yenilenmeden davacının taşınmazı işgal etmeye devam etmesi bulunur.

Ecremisil Davası için Zamanaşımı Var mı?

Haksız işgal davası açmak için zaman aşımı 5 yıldır. Geriye dönük olarak en fazla 5 yıllık bedel talep edilebilir. Dava tarihinden sonra gerçekleşmesi olası zararlar talep edilemez. Malın kira değeri esas alınır ve bilirkişi tespiti gerekir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz