Boşanma sonrasında mal varlığı paylaşımları çiftleri en çok ilgilendiren konular arasındadır. 01.01.2002 tarihinden önce Medeni Kanun çiftler arasında mal ayrılığı rejimini kabul ederken bu tarihten itibaren edinilmiş mallara katılma geçerlidir.

Boşanma sonucunda emekli ikramiyesi, kıdem tazminatı ve benzeri ödemelerin tasfiye şekli de eşler arasında sorun yaratabilir.

Edinilmiş Mallar Kapsamına Neler Girer?

Türk Medeni Kanunu’nun 219. maddesine göre bir eşin edinilmiş malları şunlardır:

  • Çalışma gücü kaybından kaynaklanan tazminat ödemeleri
  • Çalışma ile kazanılan gelirler
  • Kişisel mal gelirleri
  • Sosyal yardım kurum ve kuruluşlarından, SGK’dan vb. gelen yardım amaçlı ödemeler
  • Hukuken edinilmiş malların yerine geçen ödemeler

Edinilmiş mal rejimi devam ettiği sürece eşlerin her ikisinin de çalışarak elde ettikleri, karşılığını ödedikleri mal varlıkları değerine edinilmiş mal denir.

Emekli İkramiyesi, Kıdem Tazminatı Edinilmiş Mal mıdır?

Boşanma sonucunda emekli ikramiyesi, kıdem tazminatı ve benzeri ödemelerin tasfiye şekli en çok tartışılan mal varlığı hususları arasındadır.

Eşlerin mal varlıkları tasfiye edilirken sandık ve benzeri kurumlardan gelen yardım amaçlı ödemeler de edinilmiş mal kapsamına alınır. Buna göre emekli ikramiyesi, kıdem tazminatı, emekli maaşı, yaşlılık aylığı, dul ve yetim aylığı, işsizlik tazminatı vb. ödemeler de evlilik süresince edinilmiş mal rejimine tabidir.

Emekli İkramiyesi ve Kıdem Tazminatı Boşanmada Nasıl Bölüşülür?

Boşanmada emekli ikramiyesi ve kıdem tazminatı için ödemelerin evlilik süresince mi yoksa öncesinde mi yapıldığı da önemlidir. Evlenmeden önce eşin aldığı ödemeler edinilmiş değil kişisel mallar kapsamına girer. Boşanma sonrası bu ödemelerden sağlanan gelir eşle bölüşülmez. Mal tasfiyesi davalarında birçok detay bulunur. Bu davaların uzman bir avukat ile yürütülmesi hak kayıplarınızı önler, lehinize sonuçlar çıkma ihtimalini oldukça yükseltir. Tecrübe ve bilgi eksikliğinden ötürü yapılan ufak bir hata önemli kayıplara, zararlara yol açabilir.

Mal Rejimi Tasfiyesi Bittikten Sonra Kıdem Tazminatı ve Emeklilik İkramiyesi Paylaşılır mı?

Mal rejimi tasfiyesi emeklilik ikramiyesi kıdem tazminatı boşanma sonrasında ve mal rejimi tasfiyesi bittikten sonra ödenmiş olabilir. Eşlerden biri ya da ikisi ödemelerini bu süreçte aldılarsa bunlar kişisel malları sayılacaktır.

Ödemeler 01.01.2002 tarihinden yani edinilmiş mal rejimi yürürlüğe girmeden önce yapıldıysa bunlar da eşin kişisel malı olarak kabul edilir.

Boşanmada Kıdem Tazminatı, Emeklilik İkramiyesinin Tüketilmiş Olması

Boşanma sonucunda emekli ikramiyesi, kıdem tazminatı ve benzeri ödemelerin tasfiye şekli evlilik birliği süresince ve edinilmiş mal rejiminin kabulünden sonra edinilmiş mal olarak bölüşülecektir. Eğer mal tasfiyesi tarihinde tazminatlar, ödemeler harcanmış, tüketilmiş ve mevcut değilse eşin katılma alacağı için hesaplamalara katılmaz. Hukuken bu ödemenin yapılması için tasfiye esnasında edinilmiş malın mevcut olması gerekir.

Kıdem Tazminatları Boşanmadan Sonra Toplu Ödenirse Edinilmiş Mal Kabul Edilir mi?

Hukukçular arasında sıkça tartışılan konulardan biri de toplu olarak yapılan tazminat ödemeleridir. Doktrinde toplu ödemelerin edinilmiş mal kapsamına girdiğini belirtenler de vardır. Boşanma tamamlandıktan ve kesinleştikten sonra mal varlığı tasfiyesi başlar.

Mal varlığı tasfiyesi esnasında mevcut olmayan toplu ödemelerin edinilmiş mala dahil edilmediği görüşü ön plandadır. Mal rejimi tasfiyesinde ileriye yönelik ödemelerin hesaplamalara katılması hukuken mümkün değildir. Muhtemel beklenen haklar mal varlığı tasfiyesi sırasında dikkate alınmaz.

Boşanma sonra mal rejimi tasfiyeleri boşanma davalarının en karmaşık aşamalarındandır. Hukuk büromuzda boşanma davaları ve mal rejimi tasfiyelerinde uzun yıllar tecrübe kazanmış, davaları yüksek oranda başarı ile sonuçlandıran avukatlarımız çalışır. Kapsamlı danışmanlık ve avukatlık hizmetleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz